Aanhanger rijles, bij de grootste aanhanger rijbewijs BE specialist van de regio

Aanhanger rijles?

Met de drie volwaardige BE-combinatie`s kunnen we drie dagopleidingen per dag aan, wat betekend dat "bij de Rijbewijsgigant.nl de wachttijden voor je aanhanger opleiding redelijk kort zijn". Voor iedereen de juiste combinatie, een normale handgeschakelde auto of een automaat, jij mag het zeggen.

Na een gedegen intakeles zal je van de instructeur een passend lesplan krijgen waarmee je het rijbewijs binnen handbereik hebt.

Bedenk dat " er op dit moment een tarief geldt voor de dagopleiding wat over heel Nederland bijna onmogelijk is" en wacht dus niet te lang, dit tarief is zeer tijdelijk GIGA laag.

Wanneer rijbewijs E achter B ?


In de praktijk blijkt nogal eens dat bestuurders van een combinatie van een personenauto met aanhangwagen niet over het juiste rijbewijs beschikken.

Je heb een aanhanger rijbewijs BE nodig als je met de maximum massa van beide voertuigen boven de 3500 kg komt.
De maximum massa staat op het kentekenbewijs.

De maximum massa is Ledig gewicht van het voertuig + laadvermogen.
Bepalend is wat het voertuig totaal mag wegen. (dit staat op het kentekenbewijs).
Bepalend is niet wat het voertuig weegt wanneer hij beladen is.(dus wanneer het voertuig 2000 kg mag wegen en je belaad het tot 1500 kg.
Voorbeeld: Als de aanhanger 700 kg weegt en 1300 kg mag laden en je belaad het voertuig tot 1500 kg. dan moet je toch uit gaan van 2000 kg om te bepalen of je er mee mag rijden.


Belangrijk is ook dat je auto de aanhanger mag trekken, dit staat meestal op het kenteken of anders bij RDW.
Voorbeeld auto: De auto weegt leeg 1450 kg en heeft een laadvermogen van 600 kg. is totaal 2050 kg. Nu mag je nog een aanhanger trekken met een max. gewicht van
1450 kg. Dit maximum gewicht staat op het kenteken van de aanhanger.

Kijk ook op de site van CBR voor meer informatie.

Degenen die voor 1984 hun rijbewijs B hebben gehaald, hebben ook automatisch hun BE rijbewijs.

Hieronder volgt een beschrijving van de bijzondere verrichtingen.

Verrichting 1, 2 en 6 worden altijd tijdens het examen uitgevoerd. Daarnaast kiest de examinator 2 andere verrichtingen uit die tijdens het examen uitgevoerd te dienen te worden.

1. Voorbereiding- en controlehandelingen

De administratieve controle van de voertuigbescheiden en de controle van de voertuigcombinatie.

2. In- en uitstappen

De bestuurder dient er voor te zorgen dat het in- en uitstappen zo kort mogelijk duurt en er geen hinder of gevaar kan ontstaan voor andere weggebruikers. 4b. via een bocht achteruit rijden

3. Hellingproef

Het voertuig zonder fouten op een helling tot stilstand brengen en weer wegrijden al dan niet door gebruik te maken van de parkeerrem. Het is de bedoeling dat de auto hierbij niet wegrolt en dat de motor niet afslaat. Door het gewicht van de aanhangwagen is de weerstand bij het wegrijden groter.

4. Achteruit rijden

a. Het in een rechte lijn achteruit rijden en stoppen terwijl de achterzijde van de voertuigcombinatie zich bevindt ter hoogte van een tevoren aangegeven plaats.

De voertuigcombinatie wordt met zo weinig mogelijk sturen recht achteruit gereden.

b. Het via een bocht achteruit rijden in een (denkbeeldige) inrit of garage, of naar (denkbeeldige) laadplaats.

De voertuigcombinatie in een vloeiende beweging de bocht insturen en stoppen als de voertuigcombinatie in het midden en recht in de garage of inrit staat.

5. Keren

a. Keren met gebruikmaking van een zijstraat

Door middel van een bocht naar links of rechts achteruit de zijstraat in rijden. 4a: in een rechte lijn achteruit rijden

b. Keren door middel van een halve draai

In één keer keren met gebruikmaking van parkeerhavens- of stroken.

6. Aan- en afkoppelen

Het aan-/afkoppelen dient te gebeuren op een plaats waar dit veilig kan worden uitgevoerd.

    Maak nu gebruik van onze zomer actie voor de dagopleiding

    Bel ons op 075-6707315 om je aanhanger opleiding in te plannen.