Page content

Hoe werkt een turborotonde?

article content

Hoe werkt een turborotonde?

Turborotonde: Rotonde rijden zonder rijstrookwisselingen.

 

 

Ter Voorkoming van ongevallen
Met deze relatieve nieuwkomer, de “turborotonde“, binnen het wegmeubilair is een afname van de ongevallen met 70% mogelijk. Dit ten opzichte van een gewoon viertakskruispunt.

Inrichting
Een turborotonde is een rotonde die bestaat uit meer dan één rijstrook. Het verkeer kiest vóór de rotonde, al bij het aan komen rijden, de juiste rijstrook. Dit zodat je op de rotonde niet meer van rijstrook hoeft te wisselen.
Kenmerkend voor een turborotonde is: een verhoogde rijstrookscheiding en het ontbreken van verkeerslichten.
Door het verloop van de rijstroken wordt je als bestuurder automatisch de rotonde afgeleid. **

Voordeel
Door bestuurders vóór de rotonde een rijstrook te laten kiezen, voorkom je weef- en snijconflicten op de rotonde. De verhoogde rijstrookscheiding zorgt ervoor dat bestuurders vanzelf de gekozen rijstrook volgen, tot de rotonde wordt verlaten. Hiernaast vindt er een betere verkeersafhandeling plaats, omdat het verkeer op voorhand wordt verdeeld over twee rijstroken, waardoor tevens de capaciteit vergroot wordt.

Nadeel
Enig nadeel van de turborotonde is, dat de keuze bij aan komen rijden bepalend is voor de te volgen rijrichting. Dit betekent in de praktijk dat er een extra rondje gereden moet worden, als de rijstrookkeuze bij aan komen rijden niet juist is geweest.

Gewenst rijgedrag
Op een gewone rotonde van twee of meer rijstroken kan of moet de bestuurder over het algemeen van rijstrook wisselen om de rotonde te kunnen verlaten. Bij het wisselen van rijstrook moet de bestuurder voorrang  geven aan het verkeer dat op de naastgelegen rijstrook rijdt (belangrijke zijdelingse verplaatsing of rijstrookwisseling), maar behoudt wel voorrang op het verkeer dat vanaf de aangesloten weg de rotonde op wilt rijden.

Voorsorteren
Een bestuurder die een turborotonde nadert, moet ruim van te voren de juiste rijstrook kiezen. Dit doet men aan de hand van de bewegwijzering en de pijlen op de weg. De bestuurder moet dus voorsorteren, zoals bij kruispunten met verkeerslichten doorgaans het geval is. Eenmaal rijdend op de turborotonde is het niet wenselijk of mogelijk om van rijstrook te wisselen. Dit wordt in de meeste gevallen benadrukt door de aanwezigheid van verhoogde rijstrookscheidingen.

 

rijbewijsgigant.nl

 

Hoe werkt een turborotonde?

**Inrichting van een turborotonde vindt plaats volgens de richtlijnen van het CROW, conform het in 1996 gerealiseerde ontwerp van B. Fortuijn.

Comment Section

0 reacties op “Hoe werkt een turborotonde?

Plaats een reactie


*