Page content

Rijangst

Rijangst komt in alle gradaties voor bij bijna 1 miljoen Nederlanders. In de huidige tijd waarin verplaatsen belangrijk is en mensen vaak afhankelijk zijn van eigen vervoer is de angst voor autorijden een serieus probleem. Rijangst kan ontstaan na een incident of psychische problemen maar in de meeste gevallen is de onzekerheid een geleidelijk gevolg van te weinig routine in het verkeer. Wie rijangst heeft mist overzicht in het verkeer en krijgt het gevoel de controle over zichzelf in het verkeer te verliezen.

Statistiek:

In Nederland hebben bijna zeven miljoen mensen een rijbewijs. Daarvan zit de helft wel eens nerveus of angstig achter het stuur ( Kerncijfers Personen Vervoer 2004 ). Dit betekent dat ze vooral in bepaalde situaties te kampen hebben met onzekerheid en de bijkomende nervositeit. Ongeveer een miljoen mensen heeft echt rijangst in de ware zin van het woord en een half miljoen Nederlanders vermijdt het autorijden. Van de mensen met rijangst behoort 95% tot het vrouwelijk geslacht.

Oorzaken:

Een gebrek aan rijervaring en routine leidt bij veel mensen uiteindelijk tot rijangst. Wanneer men tegen autorijden opziet, stelt men het steeds langer uit, totdat er uiteindelijk volledig de brui aan gegeven wordt. De berg wordt immers steeds hoger en hoger.
Angsten zijn emoties die aan de waarneming van gevaar gekoppeld zijn. Zodra er gevaar dreigt, voelen de meeste mensen zich angstig. Elk mens vat angst op zijn eigen manier op. Wat de een als angst ervaart, is voor de ander acceptabel. Een angstreactie op een werkelijk bedreigende situatie wordt reële angst genoemd. Reële angst heeft een beschermende functie met als gedragsimpuls: vluchten, vechten of bevriezen.

Angststoornis:

Wanneer de angst niet meer in verhouding staat tot het werkelijke gevaar, kan men spreken van angstklachten of van een angststoornis, gekenmerkt door terugkerende periodes van intense angst. Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking lijdt aan een angststoornis, de meest voorkomende psychiatrische aandoening.

Paniek:

Paniek is een begrensde periode van intense angst, waarbij diverse symptomen plotseling ontstaan en binnen tien minuten een maximum bereiken. Lees hier verder…

Bron: “Samen op Weg “, Karin Elshout-van Gaal ( Platform VerkeersCounseling ).

Rijangst 2

Veel voorkomende symptomen bij paniek zijn:

Hartkloppingen, transpireren, trillen of beven, opvliegers of koude rillingen
ademnood of verstikkingpijn op de borst, misselijkheid of buikklachten
duizeligheid of flauwte, angst om zelfbeheersing te verliezen

Vaak is men bang voor een nieuwe aanval. Deze ‘angst voor de angst’ is kenmerkend voor mensen met een paniekstoornis.

Comment Section

0 reacties op “Rijangst

Plaats een reactie


*