arrow_drop_up arrow_drop_down

ADHD ADD AUTISME Rijschool voor jouw rijles.

Wil jij je rijbewijs? Wij helpen je!

1.000+

tevreden leerlingen met Autisme ADHD & ADD geholpen. Rijbewijsgigant.nl

Al 12 jaar

Toonaangevend specialist in ADHD ADD & Autisme rijles

12 jaar

Ervarings deskundige.

Roel & Terry

ADHD

Lastig maar gewoon te doen.

ADD.

Mensen kijken ervan op, Wij niet.

Autisme

Voel je Welkom, doe gewoon wat jij wil. Wij helpen je.

Rijles met ADD ADHD & Autisme, wij doen het.

Rijles met ADHD, ADD of autisme?

Rijbewijskeuring ADHD, ADD of autisme?

Op het vragen formulier van het CBR heeft u vraag 3 van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? Maar nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaan?


Dan kun je uitsluitend voor je praktijkexamen auto of motor direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces.


Op het vragen formulier van het CBR heeft u vraag 3 van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)?  Maar nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaan?


Wat moet u doen?


 • Vul de Eigen verklaring volledig in. Je kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk je eigen verklaring kopen en invullen. Zet in het vak ‘opmerkingen’: ‘Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een specialist.’
 • Maak de afspraak zelf met je specialist uit de lijst van het CBR voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de Eigen verklaring mee naar de specialist en vraag deze een aantekening op uw eigen verklaring te plaatsen, wanneer je een of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.
 • De specialist stuurt, na uw toestemming, de Eigen verklaring samen met het rapport van de keuring naar het CBR. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Eigen verklaring en het keuringsrapport.
 • Cbr examens Uitnodigging van het CBR. Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest. Als de rij-test positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. 
 • Wij als rijschool kunnen dan het praktijkexamen voor u aanvragen.

Goed om te weten:

Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is, de rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD of autisme spectrumstoornissen. je kunt hierdoor alleen een specialist kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen.


Vooraf inzien:

 • De specialist moet u de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. 
 • Je kunt het verzenden van het rapport naar het CBR blokkeren. De specialist geeft dan aan het CBR door dat u gebruikmaakt van het blokkeringsrecht. Dit heeft als gevolg dat het CBR gedurende een jaar geen nieuwe Eigen verklaring in behandeling neemt. U kunt in deze periode geen praktijkexamen doen.

Zelf betalen:

Op het vragen formulier van het CBR heeft u vraag 3 van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? 

Maar nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaan.

De rijbewijskeuring rekent u zelf af met de specialist. Het CBR heeft geen invloed op de prijs. 


De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u hier.


Wij staan met onze eigen specialisten voor je klaar.


 • autorijschool Zaandam, 
 • autorijschool wormerveer, 
 • autorijschool koog aan de zaan, 
 • autorijschool zaandijk, 
 • autorijschool koog aan de zaan, 
 • autorijschool wormer,
 •  autorijschool heerhugowaard,
ADHD rijles

Autorijden of rijles met ADHD,  Mag dat?


Met ADHD kunt u gewoon uw rijbewijs halen en autorijden, zolang u rijgeschikt beoordeeld bent door het CBR. 


Dit beoordeelt het CBR vóórdat u uw rijbewijs haalt, op basis van een keuring bij een specialist en een rijtest. Afhankelijk van het rijbewijs dat u krijgt, hoeft u daarna geen medische keuring meer te ondergaan, of weer na 3 of 5 jaar.


autorijden met adhd

WAT IS ADHD

ADHD staat voor ‘attention deficit hyperactivity disorder’, oftewel: aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis. Er zijn verschillende vormen van ADHD, waardoor niet alle personen met ADHD dezelfde kenmerken of klachten hebben. Grofweg hebben personen met ADHD afhankelijk van het type in meer of minder mate last van:

Aandachtsstoornissen en concentratieproblemen en/of

 • Hyperactiviteit  
 • Impulsief gedrag.
 • Aandachts- en concentratieproblemen

Door de aandachts- en concentratieproblemen is het voor iemand met ADHD moeilijker om de (volle) aandacht bij de omgeving te houden of bij meer dan 1 ding tegelijk. Activiteiten waarbij op veel dingen gelet moet worden zijn daardoor lastig voor iemand met ADHD. Daarnaast zijn personen met ADHD bij het uitvoeren van taken sneller afgeleid door een gebrek aan concentratie.


Hyperactiviteit


Een ander kenmerk van ADHD is hyperactiviteit. Door de hyperactiviteit kunnen personen met ADHD last hebben van lichamelijke en innerlijke onrust. Dat uit zich in de praktijk door overmatige beweeglijkheid, rusteloosheid, ‘druk gedrag’ of snel opgewonden of gefrustreerd raken. Deze klachten kunnen verergeren in stressvolle situaties of in drukke omgevingen.


Impulsiviteit.


Impulsief handelen is ook een kenmerk van ADHD. Impulsiviteit laat zich het gemakkelijkst uitleggen door gedrag waarbij een persoon iets doet, voordat hij of zij nadenkt over de gevolgen. Een impulsieve handeling is bijvoorbeeld beginnen aan een taak, zonder eerst na te denken over de aanpak of te weten wat er precies van je verwacht wordt. De ‘remfunctie’ die normaliter het gedrag regelt, is bij iemand die aan ADHD lijdt minder sterk aanwezig. Hierdoor kunnen personen met ADHD ook wat ongeduldiger zijn.


EFFECT VAN ADHD OP AUTORIJDEN.


In het verkeer is het natuurlijk belangrijk continu op te letten, geconcentreerd te zijn en de volledige aandacht op de weg en andere weggebruikers te hebben. Door de aandachts- en concentratieproblemen is dat voor personen met ADHD lastiger. Bovendien kan de impulsiviteit het veilig rijden negatief beïnvloeden, omdat de innerlijke controle ontbreekt. Dat kan zorgen voor verkeerde beslissingen op cruciale momenten, wat weer leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. Gelukkig zijn deze symptomen met medicijnen te onderdrukken.


ADHD OP LATERE LEEFTIJD GECONSTATEERD.


Vaak wordt ADHD in de kindertijd al geconstateerd. Daardoor wordt hiermee rekening gehouden als u uw rijbewijs haalt. Toch kan het ook voorkomen dat bij u op volwassen leeftijd wordt vastgesteld dat u ADHD heeft. Als u uw rijbewijs al heeft en al autorijdt, moet u dat dan melden bij het CBR?  De website van het CBR vermeldt niet dat er een meldingsplicht is. Wel staat er het volgende hierover: “Vanwege ziekte of een ongeval kan bij een rijbewijsbezitter de gezondheidssituatie veranderen. Dit kan van invloed zijn op de rijgeschiktheid wanneer het om een aandoening en/of (functie)beperking gaat zoals beschreven in de ministeriële ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’. Door het aanvragen van een Verklaring van geschiktheid kan het CBR de rijgeschiktheid opnieuw beoordelen.” (Bron: cbr.nl)


Als u twijfelt over uw rijgeschiktheid kunt u dit laten beoordelen door het CBR. Dit kan ook prettig zijn voor uw eigen gemoedsrust. Vul daarvoor een Eigen Verklaring in en stuur deze op naar het CBR. U kunt ook met uw arts bespreken of het laten beoordelen voor uw verstandig is.


ADHD EN RIJBEWIJS BEHALEN.

Eigen verklaring

Voordat u uw rijbewijs kunt halen, dient u een Eigen Verklaring in te vullen en in te leveren bij het CBR. Als u ADHD heeft, moet u dit aangeven bij vraag 3 van de Eigen Verklaring. Hier wordt u gevraagd of u onder behandeling bent of bent geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte of een ziekte het zenuwstelsel. Deze vraag dient u met ‘ja’ te beantwoorden.


Afspraak maken met specialist

Na het invullen van de Eigen Verklaring moet u een afspraak maken met een specialist voor een rijbewijskeuring. Door middel van deze keuring stelt de specialist vast of u voldoende in staat bent om zelfstandig een voertuig te besturen.

Let erop dat u de keuring moet laten doen door een specialist die door het CBR is aangewezen. En vergeet niet uw Eigen Verklaring mee te nemen.


Beoordeling door CBR

Na de keuring stelt de specialist een rapport op. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, stuurt de specialist uw Eigen Verklaring en het keuringsrapport op naar het CBR. Op basis van deze documenten beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid. Is deze beoordeling positief, dan mag u een afspraak maken voor een rijtest.


Rijtest

Deze rijtest moet u verplicht doen. Dit is geen rijexamen, de test is puur bedoeld om te kijken of uw ADHD van invloed is op het bedienen en besturen van een voertuig. En om te kijken of u zelfstandig aan het verkeer kunt deelnemen. De rijtest focust zich op de belangrijkste beperkingen die horen bij ADHD:

Aandacht erbij houden: er wordt gekeken of u goed geconcentreerd blijft gedurende de rijtest.  Gerichte aandacht: er wordt gekeken of u belangrijke en minder belangrijke zaken van elkaar kunt scheiden. Verdeelde aandacht: er wordt gekeken of u uw aandacht kunt verdelen tussen bediening en besturing van een voertuig en het verkeer om u heen

Besluitvorming: er wordt gekeken of u weloverwogen beslissingen kunt nemen, zonder dat u ander verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt. U moet eerst een aantal rijlessen hebben gevolgd, voordat u de rijtest kunt doen. Het CBR adviseert de rijtest pas te nemen na zo’n 20 rijlessen.


Rijbewijs halen.


Komt u de test positief door? Dan ontvangt u de schriftelijke bevestiging van het CBR dat u rijgeschikt bent. Pas als u deze bevestiging heeft kunt u via uw rijschool een praktijkexamen aanvragen. Haalt u uw rijbewijs, dan kan het CBR afhankelijk van uw psychiatrische toestand bepalen dat u herkeurd moet worden als u uw rijbewijs gaat verlengen.


ATTENTION DEFICIT DISORDER

Rijles met ADD

Uiteraard ben je met ADD even geschikt net als je vrienden om auto rijles te nemen. 


Omdat ADD aandachtsstoornissen en concentratieproblemen kan geven, kan ADD een negatieve invloed hebben op veilige verkeersdeelname. We zeggen bewust kan omdat met de juiste begeleiding tijdens de rijlessen wij ervoor kunnen zorgen dat " je ook met ADD het rijbewijs kan halen".


Rijlessen met ADD. Attention Defict Disorder.


ADD kan een aantal lastigge eigenschappen met zich mee welke een negatieve impact hebben op de rijvaardigheid. 

Bijvoorbeeld: 

 1. Aandachtsstoornissen, 
 2. concentratieproblemen 
 3. Slecht keuzes kunnen maken.
 4. Helaas is uit onderzoek gebleken dat mensen met ADHD of ADD vaker verkeerovertredingen maken of betrokken zijn bij verkeersongelukken. 
 • Gelukkig brengt juiste medicatie daar vaak verbetering in.

Autorijschool Rijbewijsgigant.nl heeft specialisten die gericht zijn op bijzondere rijlessen speciaal op rijlessen met een beperking zoals autisme en ADD. 


 • Bij ons heb je steeds les van dezelfde instructeur. 
 • We begrijpen hoe we jouw het beste kunnen begeleiden en hoe we met signalen van overprikkeling of concentratieverlies om moeten gaan. 
 • Bij de Rijbewijsgigant.nl helpen we je graag om met een vertrouwd en veilig gevoel de weg op te gaan.

Rijgeschiktheid bij ADD.


Voordat je examen mag gaan doen, heb je een verklaring van  rijgeschiktheid nodig. Om een goed oordeel te kunnen vormen over jouw rijgeschiktheid bij ADD of ADHD, wordt naast een eigen verklaring een oordeel van een onafhankelijk medisch specialist vereist.


Deze verklaard Je rijgeschikt als:


 • De aandachtsproblemen niet te groot zijn.
 • De concentratiestoornissen niet te groot zijn.
 • De impulsiviteitrisico’s niet te groot zijn (kenmerk ADHD).
 • De bijkomende risico’s zoals depressie niet te groot probleem zijn.
 • De specialist van oordeel is dat je veilig aan het verkeer kan deelnemen.

Lees hier even de checklist risicofactoren  ADD &ADHD van het CBR.


Na de goedkeuring door een onafhankelijk medisch specialist, volgt er altijd eventueel een rijtest. De rijtest is géén rijexamen. Tijdens de rijtest beoordeelt een deskundige van het CBR of jouw medische situatie van invloed is op het verantwoord bedienen en besturen van de auto. Wanneer sprake is van een ADHD of ADD, wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtsgebieden:


 • Volgehouden aandacht: goed geconcentreerd blijven gedurende de gehele rijtest.
 • Gerichte aandacht: het scheiden van de belangrijke zaken van de minder belangrijke zaken.
 • Verdeelde aandacht: het verdelen van uw aandacht tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om je heen.
 • Besluitvorming: het nemen van weloverwogen beslissingen, zonder dat je het overige verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt.

Termijn van geschiktheid.

Sinds mei 2013 is de termijn van geschiktheid onbeperkt. Hierdoor is herkeuring voor het rijbewijs bij ADD afgeschaft.


Rijles en autisme

Wij weten bijna zeker dat,  mensen met Autisme, of verwante problemen even goed kunnen zijn als ieder ander om auto te rijden.


Maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. 

Met de juiste begeleiding van onze specialisten tijdens de rijles is het echter ook voor jou heel goed mogelijk je rijbewijs te halen!


Kandidaten met autisme moeten net zo goed autorijden als iedereen.  Uiteraard moeten ze aan dezelfde eisen voldoen bij het CBR examen, alleen zullen de lessen en de route naar het examen toe anders zijn.


Autisme is de algemene benaming. 

Hieronder vallen onder andere Asperger en PDD- NOS. ADHD en ADD zijn stoornissen die verwant zijn aan het Autisme Spectrum. Door de verschillende vormen van het ASS (Autisme Spectrum Stoornis) heeft iedere kandidaat een andere manier van leren, die ook afhankelijk is van het karakter en de leerstijl van de persoon.


Wij zijn er voor de juiste begeleiding te geven, en zorgen dat iedereen (met ASS of zonder) zich prettig kan voelen in onze lesauto`s. 


Alleen door maatwerk te leveren kunnen wij de juiste persoonlijke begeleiding te verzorgen.Bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zoals autisme, Asperger of PDD-NOS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier dan bij andere mensen. Dit uit zich in stoornissen in de omgang en communicatie met anderen en het inlevingsvermogen. Maar bijvoorbeeld ook in problemen met plannen, flexibiliteit en het zien van de samenhang van dingen. Veel mensen met ASS hebben een bijkomende psychische stoornis, zoals depressie of angst en gebruiken hiervoor rijgevaarlijke medicijnen. Al deze zaken kunnen autorijden bemoeilijken of gevaarlijke situaties opleveren.


Direct langs een specialist bij ASS.

Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met een Autisme Spectrum Stoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u -alléén voor praktijkexamen auto-, motor- of T-rijbewijs- direct een afspraak maken met een onafhankelijk specialist voor een rijbewijskeuring. Wat moet u hier voor doen?


Wanneer ben ik rijgeschikt bij ASS?


U bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de medisch specialist blijkt dat er veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen en dat de problemen met planning, waarneming en eventuele depressies en angsten hier geen negatieve invloed op hebben. Voor zijn oordeel gebruikt de specialist een checklist risicofactoren van het CBR. Daarnaast moet u een eventuele rijtest met goed gevolg afleggen.


Hoe komt het CBR aan informatie over mijn rijgeschiktheid?

Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid kijken wij naar uw Gezondheidsverklaring, informatie van een medisch specialist en naar het resultaat van een eventuele rijtest. Er is altijd een rapport nodig van een onafhankelijk medisch specialist met kennis van ASS. U wordt verwezen naar een specialist die specifiek voor het CBR keuringen verricht. Deze specialisten kennen de rijbewijseisen goed en beoordelen onafhankelijk of u aan deze eisen voldoet.


Mag mijn eigen behandelaar het rapport opmaken?

Nee, bij ASS is het nodig dat een onafhankelijk specialist het onderzoek doet en het rapport opmaakt. Er wordt namelijk een oordeel gevraagd over uw rijgeschiktheid en termijn van geschiktheid. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen verklaringen afgeven met een oordeel over de rijgeschiktheid.


Moet ik een rijtest doen?


De eerste keer dat iemand met ASS een aanvraag doet bij het CBR volgt er na de goedkeuring door de medisch specialist altijd een rijtest.


Waar letten we op tijdens de rijtest?

 • De rijtest is géén rijexamen. 
 • Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. 
Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. Bij ASS ligt de nadruk in de rijtest op ‘denken’.


Wanneer u een autisme spectrum stoornis heeft wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

 • Aandacht verdelen: we toetsen of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties;
 • Automatisch uitvoeren van handelingen: we toetsen of u handelingen om de auto te bedienen en besturen automatisch kunt uitvoeren, zodat u uw aandacht bij de weg en het verkeer kunt houden;
 • Voorspellen van gedrag van andere weggebruikers: we toetsen of u het gedrag van andere weggebruikers goed inschat. En of u uw eigen rijgedrag hier goed op afstemt.

Op welk moment tijdens mijn rijopleiding kan ik de rijtest het beste doen?


U moet op een zelfstandige manier kunnen rijden, waarbij naast de bediening van het voertuig uw aandacht ook uitgaat naar het beoordelen van verkeerssituaties en het gedrag van anderen. Het advies is daarom om de rijtest te doen na ongeveer 20 uur rijles.


Hoe zit het met medicijngebruik?

Psychostimulantia zoals methylfenidaat, dexamfetamine en modafinil zijn niet toegestaan bij ASS. Gebuikt u nog andere medicijnen? Kijk dan op rijveiligmetmedicijnen.nl om te zien of die een probleem zijn om te rijden (categorie III).


Wat is de maximale termijn van geschiktheid?


Mensen met ASS kunnen sinds mei 2013 voor onbeperkte termijn worden goedgekeurd. Bestuurders met ASS die eerder voor een bepaalde termijn van 3 jaar geschikt zijn verklaard, moeten bij de eerstvolgende rijbewijsvernieuwing nog gekeurd worden. Wanneer het CBR dan, op basis van het rapport van de specialist, een onbeperkte geschiktheidstermijn afgeeft, is er vanaf dat moment geen keuring voor ASS meer nodig bij de rijbewijsvernieuwing. Bij twijfel kan de specialist het CBR adviseren om toch een bepaalde geschiktheidstermijn van drie of vijf jaar op te leggen. Als dit bij u het geval is moet u bij de volgende rijbewijsvernieuwing altijd opnieuw door een onafhankelijk medisch specialist gekeurd worden.


Overtuigd? Start vandaag nog!

Bij de ADHD ADD & AUTISME specialist.

Rijbewijsgigant cookies