Page content

Rijexamen gaan doen met ADHD, ADD of autisme ga direct langs bij de specialist.

Rijexamen gaan doen met ADHD, ADD of autisme ga direct langs bij de specialist.

Rijexamen maar je hebt ADHD, ADD of autisme ga direct langs bij de specialist.

 

Op het vragen formulier van het CBR heeft u vraag 3 van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)?  Maar nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaan?  Dan kunt je uitsluitend voor je praktijkexamen auto of motor  direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces.

Op het vragen formulier van het CBR heeft u vraag 3 van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)?  Maar nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaan

Wat moet u doen?

Vul de Eigen verklaring volledig in.  Je kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk je eigen verklaring kopen en invullen.

Zet in het vak ‘opmerkingen’: ‘Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een specialist.’

Maak de afspraak zelf met je specialist uit de lijst van het CBR voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de Eigen verklaring mee naar de specialist en vraag deze een aantekening op uw eigen verklaring te plaatsen, wanneer je een of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.

De specialist stuurt, na uw toestemming, de Eigen verklaring samen met het rapport van de keuring naar het CBR. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Eigen verklaring en het keuringsrapport.

cbr examensUitnodigging van het CBR.

Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest. Als de rij-test positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. Wij als rijschool kunnen dan het praktijkexamen voor u aanvragen.

Goed om te weten:

Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is, de rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD of autisme spectrumstoornissen.  je kunt hierdoor alleen een specialist kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen.

Vooraf inzien:

De specialist moet u de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Je kunt het verzenden van het rapport naar het CBR blokkeren. De specialist geeft dan aan het CBR door dat u gebruikmaakt van het blokkeringsrecht. Dit heeft als gevolg dat het CBR gedurende een jaar geen nieuwe Eigen verklaring in behandeling neemt. U kunt in deze periode geen praktijkexamen doen.

Zelf betalen:

Op het vragen formulier van het CBR heeft u vraag 3 van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)?  Maar nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaanDe rijbewijskeuring rekent u zelf af met de specialist. Het CBR heeft geen invloed op de prijs. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u hier.

 

 

 

Wij staan met onze eigen specialisten voor je klaar.

schriftelijk je rijbewijs halen

Autorijbewijs Zaanstad halen jij kan het ook

autorijschool Zaandam, autorijschool wormerveer, autorijschool koog aan de zaan, autorijschool zaandijk, autorijschool koog aan de zaan, autorijschool wormer, autorijschool heerhugowaard,

 

Bel, whatsup of mail 075-6707315 of Schrijf je snel in:

Rijexamen  ADHD, ADD of autisme