Page content

Blok 1 Doel 10 positie

Blok 1 Doel 10 positie

Blok 1 Doel 10 positie:

1166fd56914d7c6f6748aed601491d76

Je positie (plaats op de weg) bepaal je door rekening te houden met een groot aantal factoren.  Je moet dus goed scannen Je positie moet voor andere weggebruikers duidelijk zijn, dit kun je bereiken door regelmatig te controleren of de auto nog op de goede plaats op de weg rijdt.  Je moet de breedte van de auto goed kunnen inschatten. Pas als je dat kunt, kun je een goede positie bepalen

Omgeving:
Het is voor andere weggebruikers erg lastig en verwarrend als je een verkeerde rijstrook en /of positie inneemt. Het kan leiden tot schrikreacties  Het Kan vervelende geïrriteerde Reacties veroorzaken, in het ergste  Geval agressie, bijvoorbeeld als je onnodig links blijft rijden  De plaats op de weg is rechts!!  Kies over het algemeen de meest  rechter rijstrook  Op een rotonde of vlak voor een rotonde en in een file  mag je anders dan uiterst rechts rijden

 

Maar nu technisch:

Scan:
Om je positie (plaats op de weg) te bepalen moet je rekening houden met diverse factoren en/of invloeden.Verkeersgame-480x319

 •  Op wat voor soort weg rij je (erf, n-weg, auto snelweg, landweg etc.)
 • Binnen of buiten bebouwde kom.
 • Bestaat de weg uit één of meerdere rijbanen.
 • Is er een rijstrook bestemd voor een specifieke doelgroep(fietsers, bussen, lijnbussen etc.).
 • Welke weggebruikers mogen gebruik maken van de weg en wat is hun positie.
 • Wat voor gevolgen hebben bebakening, markering, signalering enz. voor je positie.
 •  Geparkeerde voertuigen.
 • Files, rotondes,
 • verkeersheuvels.
 • Type wegverharding (verhard, zand, grind).
 • Slechte en/of brokkelige rijbaankanten, soms liggen de kanten van de rijbaanlaag wat dieper,
 • Zachte berm (aangegeven door een bord).
 • Spoorvorming, heeft invloed op het stuurgedrag met name bij regen.
 • Jaargetijden zoals: bladeren op de weg, rukwinden, plassen water, sneeuw, ijzel etc.

Rechts:

De plaats op de weg is rechts. Op het voor jouw bestemde weggedeelte moet je zoveel en zo veilig mogelijk rechts rijden. Je positie wordt bepaald door de situatie ter plaatse
Dus hier is de rechte lijn, zoveel mogelijk veilig rechts.

Geparkeerde auto’s of plassen water, sneeuw, gaten in het wegdek of iets dergelijks zijn geen slalom parcours, probeer hier in een zo veilig mogelijke rechte lijn om heen te gaan. Het komt ook voor dat de rijbaan verdeeld is in meerdere rijstroken, je volgt zoveel mogelijk de rechter rijstrook.

Als er rijstroken bestemd zijn voor fietsers  dan dien je hier rekening mee te houden.  Als je met de auto op een weg rijdt, moet je rekening houden met fietsers e.d. die gebruik maken van hetzelfde weggedeelte en je positie hierop afstemmen
Autosnelweg-file-rijdenWanneer je in een file rijdt wordt je zowel links als rechts ingehaald, motorrijders rijden vaak tussen de files door, dit is gedoogd. Je moet hier rekening mee houden als je op de meest linker rijstrook rijdt, ga dan iets meer links rijden, rijd je op de rechter rijstrook ga dan iets meer rechts rijden.
Fietsstroken  met een doorgetrokken streep NIET berijden

Fietsstroken met een onderbroken streep IN PRINCIPE NIET berijden. Op een fietsstrook met een onderbroken streep mag je wel uitwijken.  bijvoorbeeld: tegemoetkomend verkeer, als de weg te smal is. Of voor een onoverzichtelijke bocht naar links, dan ga je uiterst rechts rijden. Bij hoge uitzondering(liever niet) om voor te sorteren, je mag dan géén fietsers hinderen

rotondeRotonde:

Een rotonde is eigenlijk een kruispunt. Het verkeer wordt in een rondgaande beweging verwerkt.
Op een grote rotonde kun je links en rechts worden ingehaald, dit is te vergelijken met het rijden in een file
Grotere rotondes hebben meerdere rijstroken, wanneer je een bepaalde richting wilt volgen heeft dit gevolgen voor je positie.

De te volgen rijstrook kies je door:

 • Te kijken naar de verkeersborden
 • De verkeersdrukte
 • Het verloop van de rotonde (scannen = vooruitkijken).

Controleer dus voortdurend je positie, tijdens het scannen let je altijd op of je positie (plaats op de weg) nog juist is in de betreffende verkeerssituatie.

Checklist

Scan / Bepaal aan de hand van diverse factoren en/of invloeden een veilige positie.

Houd rekening met alle aspecten van het verkeer zoals:  Weg kwaliteit, soort en verloop  Weggebruikers  Verkeersborden  Omstandigheden, obstakels etc.

Rechts Rijd zoveel mogelijk rechts /   bij meerdere rijstroken gebruik zoveel mogelijk de rechter rijstrook  bij file.

ruimte houden tussen jou en de bestuurders naast je (denk ook aan motorrijders  / houd rekening met fietsers op de weg.

Rij zoveel mogelijk in een rechte lijn / Scan Controleer je positie (plaats op de weg) in elke situatie denk ook aan het vorige lesonderwerp sturen

kijk ver vooruit, / herken de bocht en het bochtverloop en rijdt er vloeiend doorheen.

Vragen?

rijbewijsgigant.nl logo 2016 hoofd

tackel je instructeur,   Stel vragen juist als je in een situatie komt en daar gaat twijfelen.

 

Succes en op naar doel 11: Remmen.

 

  Comment Section

  0 reacties op “Blok 1 Doel 10 positie

  Plaats een reactie


  *