Page content

Blok 1 Doel 8 Scannen

Blok 1 Doel 8 Scannen

Blok 1 Doel 8 Scannen:

“Bewust waarnemen, met de ogen het totale verkeersbeeld waarnemen”

rijbewijsgigant.nl logo 2016 hoofdVoor jou als bestuurder is het scannen is de basis van het veilig autorijden.  Als je technisch een prima chauffeur bent maar je ziet niet wat er gebeurt in het verkeer, ben je een gevaar op de weg.
Om te kunnen begrijpen wat voor jou belangrijk is moet je leren om bewust waar te nemen, hiermee krijg je een inzicht van de verkeersomgeving.
Met inzicht wordt bedoeld dat je voortdurend bezig bent met het  beoordelen  van gegevens van de verkeersomgeving, dit is nodig om vooruit te kunnen denken en handelen (anticiperen) Om dit te kunnen moet je al in het bezit zijn van je theoriecertificaat en kennis hebben van het voertuig, de weg en de verkeersomgeving.  Je moet bijvoorbeeld weten wat voor invloed een bepaald weertype heeft op het gedrag van de auto(sneeuw, ijzel, regen etc.), of waar je welke weggebruikers kunt verwachten.  Als je goed scant ben je instaat om aangepast en besluitvaardig te rijden.
Goed scannen kan alleen maar als je goed uitzicht rondom de auto hebt,  dus je spiegels moeten goed staan en je ramen moeten schoon zijn.  Uitzicht rondom de auto wordt ook beperkt door de raam en deurstijlen(dit zijn dode hoeken), het is soms nodig dat je iets naar voren beweegt om goed te scannen Denk aan je dode Hoeken!
Omgeving:
vrachtauto van rechtsIn de verkeersomgeving zijn andere weggebruikers het gevaarlijkst. Een boom steekt niet plotseling over en een bocht komt niet uit de lucht vallen. Het is bijna altijd het afwijkende gedrag van een persoon dat een ongeval veroorzaakt. Als er bijvoorbeeld een groot voertuig (vrachtauto) de weg op komt draaien, kan het zijn dat hij tijdelijk gebruik gaat maken van jou weghelft. Anticipeer daarop, laat bv tijdig het gas los, dan hoef je waarschijnlijk niet eens te stoppen. Zo is het voor de andere bestuurder ook duidelijk dat je rekening houd met zijn probleem Je moet daarop voorbereid zijn. ! Goed scannen voorkomt een hoop problemen! 

Je kunt ook informatie verkrijgen door te luisteren en te voelen:
Denk maar aan:  Geluidsignalen van brandweer, politie, ambulance  Claxon, piepende remmende banden van andere weggebruikers  De radio, verkeer ‘s en weer ’s informatie  Het voelen via rugleuning, schokken door gaten, hobbels, drempels, stoeprand. Glijden van de auto bij aquaplaning en andere gladheid. Kortom je moet weten wat er op de weg en de omgeving gebeurt dus kijk en luister en voel bewust!

Maar nu technisch:
Kijken:
Het scannen begint met minimaal 200 meter vooruitkijken.  Dit is helemaal niet zo heel erg ver, als je 120 km/h rijdt doe je over 200 meter ongeveer 6 seconden. Hoe ver je vooruit kijkt is ook afhankelijk van je snelheid, omgeving, weeromstandigheden  en verkeersdrukte, soort voertuigen etc.  Het is belangrijk dat je herkent wat je ziet, anders kun je niet juist reageren. Wees attent op de toestand van het wegdek, de bermkanten en voorwerpen op het wegdek.

Blik niet fixeren: Zeker als je moe wordt fixeer je snel je blik. Je staart dan naar één punt in de verte en ziet niet wat er om je heen gebeurt, je neemt het niet meer bewust waar!  Je moet dus je ogen en hoofd bewegen om goed te kunnen scannen.

Kijk in de binnenspiegel:

CRO_cars_AS_Visibility_04-14Om op de hoogte te blijven van de situatie achter je, om de 5 a 8 seconden in de binnenspiegel kijken

Kijk voor je:

Kijk ook regelmatig en afwisselend bewust vlak voor de auto en verder weg.

Kijk in de buitenspiegels:

Kijk regelmatig in de buitenspiegels voor het verkeer achter je dat niet in de binnenspiegel zichtbaar is.

Hoe:

 • Wissel om de 5 a 8 seconden van scanbeweging in de volgorde: Binnenspiegel, naar voren, buitenspiegels.
 • Volgorde buitenspiegels is afhankelijk van situatie  Blijf niet te lang in een spiegel kijken.
 • Luister, naar omgevingsgeluiden en voel.

Waarom:

 •  Door te wisselen van scanbeweging wordt de blik niet gefixeerd en blijf je bewust van de situatie, je krijgt alles mee.
 • In de binnenspiegel zie je het meest achter je (ongeveer 70 %) wat uit de binnenspiegel verdwijnt komt in de linker of de rechter buitenspiegel. Bijvoorbeeld je wordt ingehaald(links) of je haalt iets in(rechts).
 •   Als je in de spiegel kijkt zie je voor je niks bewust, wissel af  Een voorrang ‘s voertuig hoor je aankomen, ook al zie je hem niet.
 • Oneffenheden en glijden van de auto(bij sneeuw, ijzel)  bijvoorbeeld, voel je.

Om te controleren of je goed scant, zal de instructeur en later de examinator jou naar gebeurtenissen vragen die net gebeurt zijn(ook achter de auto).  Of je voldoende ver voor de auto kijkt kan je instructeur/ examinator afleiden uit je handelen.  Laat je tijdig het gas los, maak je mooie bochten  Reageer je op andere weggebruikers bv een vrachtauto die de weg opdraait etc.

Hulpmiddelen voor afstand schatten:

 • SVHrPHectometer paaltjes staan om de 100 meter /  Bermpaaltjes staan ongeveer om de 50 meter (in een bocht om de 25)
 • Bakens bij een overweg of brug staan om de 80 meter Verkeersborden met afstandsaanduiding  Denk bv aan de afstand tot aan een afslag op de snelweg of een onderbord
 • Strepen Binnen bebouwde kom 1 meter Streep en 3 meter Tussenruimte Buiten bebouwde kom 3 meter Streep en 9 meter tussenruimte  Bij waarschuwing ‘s strepen is dit precies andersom (situatie gaat veranderen, bv inhaalverbod)

Regelmatig in de spiegels kijken is lastig aan te leren en wordt snel vergeten, zeker als er even niets te doen is op de weg, maar wel heel erg belangrijk!
Het verschil tussen zien en scannen Scannen:  is selecteren van signalen die voor het oplossen van een verkeersopgave van belang zijn
Zien: met de ogen een verkeersbeeld opnemen zonder dit te registreren .
Er gebeuren jaarlijks vele ongevallen door het niet op de hoogte zijn van het verkeer om je heen en daardoor ondoordacht en onbewust handelen.
Checklist:

 • Kijk 200 Meter Vooruit  Kijk zover mogelijk vooruit als noodzakelijk is.
 • Blik Niet Fixeren  Beweeg ogen en hoofd, ga niet staren, wissel blikveld af. (dichtbij / ver weg)
 • Kijk In De Spiegels Om de 5 a 8 seconden in een spiegel kijken, kijk ook voor de auto.
 • Kijk niet te lang in een spiegel, maar kijk vaker als de situatie en snelheid dit vereisen.
 • Houd rekening met de verkeerssituatie achter je.

rijbewijsgigant.nl logo 2016 hoofd

 

  Comment Section

  0 reacties op “Blok 1 Doel 8 Scannen

  Plaats een reactie


  *